Humanistmanifestet som ordsky

Norsk humanistmanifest ble vedtatt i 2006, og er det nærmeste man kommer en kortfattet sammenstilling av humanismen som livssyn, slik det forstås av Human-Etisk Forbund. Det er ikke en trosbekjennelse for HEF-medlemmer, og heller ikke en evig tekst.

Manifestet passer godt til å presenteres som en ordsky (wordcloud), hvor størrelsen på ordet gjenspeiler hvor ofte ordet er brukt i teksten. Dermed fremheves (forhåpentligvis) viktige ord på en enkel måte. Egentlig er det underlig at jeg ikke har sett dette blitt gjort med Humanistmanifestet tidligere?

ordsky humanistmanifest

For å understreke at manifestet ikke på ingen måte er en hellig tekst, var manifestets hovedforfatter Arnfinn Pettersen med på å sette fyr på det det i bakgården til Humanismens Hus sammen med daværende leder i Humanistisk Ungdom, Dan-Raoul H. Miranda i 2010

Den fulle teksten er fremdeles leselig på nettet. (For å forstå hva manifestet er og ikke er, anbefales denne korte bakgrunnsartikkelen.)

Som en kontrast, kan det være morsomt å se på en ordsky av Det nye testamentet i Bibelen (nederste bilde).