Forfatterarkiv: Gjest

Om Gjest

Tankeferd vil invitere gjesteskribenter en gang i blant. Dette er gjerne personer som ikke ennå er med på Tankeferd, eller ikke passer helt blant vanlige bidragsytere.

Travel høst for Humanist Forlag

Julegaver fra Humanist Forlag

Denne høsten har vi vært lykkelig travle i forlaget! Vi har gitt ut til sammen fem titler, som på hver sin måte har høstet oppmerksomhet – alt fra oppslag i Se & Hør, ubehageligheter fra internetts mørkeste krok og flere strålende anmeldelser.

(Dette er en oppsumering av en travel og aktiv høst for Humanist Forlag, skrevet av forlagssjef Bente Pihlstrøm. Humanist Forlag er god venn av Tankeferd, og vi er mer enn glade for å bidra til mer oppmerksomhet for et lite, men flott og viktig forlag. Vi har selv bidratt med bokanmeldelse tidligere.)

Vi har deltatt på Oslo Bokfestival og hatt utstillinger av bøker på regionale fylkesseminarer og i forbindelse med Humanistisk uke over det ganske land. Å lese bøker er også å gi plass til tanken, og vi er glade for at så mange ville ha oss med. Les videre

Sekularisme for religionen si skuld

«Sekularisme» er eit diffust ord. Ulike folk legg ulike ting i det, men det vi som står for dette har felles er at vi ynskjer ein sekulær stat. Prest Steinar Sneås Skauge (@SteinarSS) reflekterer litt over sekularisme.

Norges lover og bibelenFatima har fått eit brev om grava til mannen i posten. Det er snakk om ei festeavgift på grava, men denne har ho betalt, og ho kan ikkje sjå kvifor ho har fått dette brevet. Fatima er ikkje så glad i å snakke i telefonen med offentlege etatar, då det gjer kommunikasjonen vanskelegare, så ho går på kontoret til dei som forvaltar gravplassen. Det er kyrkjeverja, og i kommunen der Fatima bur har kyrkjeverja kontor i ei arbeidskyrkje. Fatima, som er muslim, må altså inn i ei kyrkje for å snakke med ein person som har som hovudoppgåve å administrere kyrkja sitt arbeid, for å snakke om grava der mannen hennar ligg gravlagt, sjølv om han er gravlagt etter muslimske skikkar og på eit muslimsk område på gravplassen.

Då Kjell og Laila høyrde kva presten i kyrkjelyden sa om kva som skjedde etter døden, fann dei ut at dei ikkje kunne stå som medlemmar i eit kyrkjesamfunn som hevda dette. Dei ville ikkje skape noko bråk, og meldte seg derfor ut av Den norske kyrke utan noko oppstyr. Eit par veker seinare ringer det på døra deira midt på natta. Utanfor står presten som sa det om døden dei reagerte slik på. Presten kan fortelje at sonen deira er død i ei bilulukke.

Les videre

Livet rundt på fire seremonier

Seksti år etter begynnelsen kan vi nå hjelpe deg med de fire store vendepunktene i livet: Begynnelsen, modningen, videreføringen, avslutningen. Viktigere enn festen er veien som førte frem til den store dagen. Eller hva som gjorde at du valgte å si farvel med vår hjelp.

av Erik Hofsten, leder i Human-Etisk Forbund, Telemark fylkeslag

Hele året i ett bilde (CC-by-sa: Eirik Solheim/NRK Beta)NRKbeta.no / CC BY-SA 3.0

Hele året i ett bilde (Bilde: Eirik Solheim/NRKbeta.no / CC BY-SA 3.0)

Les videre