Forfatterarkiv: Lars-Petter Helgestad

Om Lars-Petter Helgestad

Lars-Petter Helgestad var Humanistisk Ungdoms første leder (2007-2010). Han har vært tillitsvalgt (og av og til ansatt) i Human-Etisk Forbund siden 2002 og er ansatt som rådgiver fra 2012. Universitetet i Oslo bekrefter at Lars-Petter innehar en bachelorgrad i Statsvitenskap. Han underholder seg selv på http://twitter.com/helgestad.

Humanisme på seks minutter

Human-Etisk Forbunds søsterorganisasjon British Humanist Assosiation har laget en kort video hvor fremstående briter presenterer sitt livssyn humanisme. Humanistisk, inkluderende, kjærlig tankegods om å nyte vår natulige verden, være gode uten guder, nyte det ene livet vi har og gjøre det meste ut av det. (Innpakningen er kanskje ikke så ungdommelig, dog.)

Hva er ditt favorittsitat fra denne presentasjonen? Del i kommentarfeltet under!

(Kanskje Human-Etisk Forbund kan gjøre noe lignende på norsk?)

Mitt møte med KRL i 1997

KRL-undervisning: «En fin sang for å synge ute med bevegelser til.» http://02pekj.norsknettskole.no/Krl.htm

KRL-faget har opptatt meg i lang tid. Da jeg begynte på ungdomsskolen i 1997 ble jeg del av første kull som fikk undervisning i det nye faget Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering (KRL). (Faget ble innført som del av av skolereformen kjent som L97.) Vi ble prøvekaniner for et splitter nytt fag.

Jeg opplevde raskt at undervisningen på skolen min var lagt opp slik at kristendommen ble presentert som Sannheten og andre religioner og livssyn ble presentert som avvik. Det var ikke lengre munlig å få fritak fra forkynnende kristendom. Som livssynsmyndig 15-åring meldte jeg likevel fritak fra faget, uten å få det innvilget. Rektor på skolen sammenlignet min motstand mot forkynnende undervisning med en nazistisk elev som nektet å bli med på skoletur til konsentrasjonsleiren Auschwitz. Les videre

Ihlen kirke, Trondheim

Har vi fortsatt statsreligion i Norge?

Ilen kirke, Trondheim

Ilen kirke, Trondheim, av trondheimdailyphoto.com (http://trondheimdailyphoto.com/2006/03/ilen-kirke.htm)

Stat og kirke har en lang, felles historie i Norge og flere andre land. Livssynsmangfoldet har de siste tiårene vært i stadig endring, og ettersom samfunnet endrer seg har statskirkeordninger kommet under økende press. På tross av et økende livssynsmangfold er statskirkeordningen i Norge og åtte andre vestlige land intakt per i dag (Fox 2008:108).

Les videre

Politikerne vet ikke hva «kristen og humanistisk» betyr

 – Politikerne vet ikke hvordan «vår kristne og humanistiske arv» skal forstås. Likevel skriver de det inn i Grunnloven, skriver Lars-Petter Helgestad.

(Opprinnelig publisert på fritanke.no 19. november 2008, men er fremdeles aktuell.)

I helga var jeg på seminar på Lillehammer om Grunnlovens § 2. Seminaret var det siste offisielle arrangementet i «Wergelandåret 2008», og ble holdt på Nansenskolen på Lillehammer. Les videre