Stikkordarkiv: Human-Etisk Forbund

Demokrati?

Avstemming på Human-Etisk Forbund sitt landsmøte 2013. Foto: Dan-Raoul Husebø Miranda

Avstemming på Human-Etisk Forbund sitt landsmøte 2013. Foto: Dan-Raoul Husebø Miranda

Så var det dette demokrati då – kva har liksom det med humanismen å gjere?

Då humanismen starta ut i det som nok er nærmast dagens form som livssyn, var det i ettertid av nazismen (og, til ein viss grad, kommunismen, om enn den ikkje var (er?) heilt ferdig) sine herjingar verda over. Les videre

Eit par korte innlegg

Tankeferd liggjer litt i brak for tida, diverre. Men me skriv no litt enno, og det er eit par kortare innlegg som det kan vere verdt å sjekke ut til me kjem tilbake:

Først svarar Lars-Petter Helgestad  på Olav Egil Aune, kulturredaktør, Vårt Land, sitt innlegg om «humanetiske moralister». Dette gjer han i kraft av sin nye jobb, så gratulerer med det!

Så har eg skribla ned nokon tankar om Torkel Brekke, som kjem med ein del… Interessante kommentarar om humanistar og Human-Etisk Forbund. HEF har svart sjølv, og eg vil anbefale alle å lese begge disse to i kvart fall. Mine tankar liggar på Verdidebatt, der eg prøvar å forstå kva møte Brekke var på – for det var ikkje det same som meg.

Elles er det verdt å nemne at Human-Etisk Forbund har levert høringssvar på «Det livssynsåpne samfunn», som nok kan vere interessant å lese. Kanskje får me til nokon tankar om det her etter kvart au.

Livet rundt på fire seremonier

Seksti år etter begynnelsen kan vi nå hjelpe deg med de fire store vendepunktene i livet: Begynnelsen, modningen, videreføringen, avslutningen. Viktigere enn festen er veien som førte frem til den store dagen. Eller hva som gjorde at du valgte å si farvel med vår hjelp.

av Erik Hofsten, leder i Human-Etisk Forbund, Telemark fylkeslag

Hele året i ett bilde (CC-by-sa: Eirik Solheim/NRK Beta)NRKbeta.no / CC BY-SA 3.0

Hele året i ett bilde (Bilde: Eirik Solheim/NRKbeta.no / CC BY-SA 3.0)

Les videre

Humanistmanifestet som ordsky

Norsk humanistmanifest ble vedtatt i 2006, og er det nærmeste man kommer en kortfattet sammenstilling av humanismen som livssyn, slik det forstås av Human-Etisk Forbund. Det er ikke en trosbekjennelse for HEF-medlemmer, og heller ikke en evig tekst.

Manifestet passer godt til å presenteres som en ordsky (wordcloud), hvor størrelsen på ordet gjenspeiler hvor ofte ordet er brukt i teksten. Dermed fremheves (forhåpentligvis) viktige ord på en enkel måte. Egentlig er det underlig at jeg ikke har sett dette blitt gjort med Humanistmanifestet tidligere?

ordsky humanistmanifest

For å understreke at manifestet ikke på ingen måte er en hellig tekst, var manifestets hovedforfatter Arnfinn Pettersen med på å sette fyr på det det i bakgården til Humanismens Hus sammen med daværende leder i Humanistisk Ungdom, Dan-Raoul H. Miranda i 2010

Den fulle teksten er fremdeles leselig på nettet. (For å forstå hva manifestet er og ikke er, anbefales denne korte bakgrunnsartikkelen.)

Som en kontrast, kan det være morsomt å se på en ordsky av Det nye testamentet i Bibelen (nederste bilde).

Humanismekritikk og ein hyllest til Hedningsamfunnet

Eg kom over ein ganske interessant kommentar i går, der nestleiar i European Humanist Federation (EHF), Staffan Gunnarson, klargjer litt rundt kritikken av Humanisterna, Human-Etisk Forbund si svenske systerorganisasjon. Gunnarson går her ganske langt i å nærmast kalle religiøse for mentalt handikappa.

Humanisterna har vore kritisert ein stund for sin ganske ekstreme tilnærming til religion, som bl.a. har ført til kritikk frå eigne, då kanskje spesielt frå deira eiga ungdomsorganisasjon, Unga Humanister.
Les videre