Stikkordarkiv: Respekt

En felles fremtid?

I rettferdighetens navn bør alle tros- og livssynssamfunn følge de samme demokratiske spillereglene - uansett, men ikke minst i et mangfoldig land som Norge

I rettferdighetens navn bør alle tros- og livssynssamfunn følge de samme demokratiske spillereglene – uansett, men ikke minst i et mangfoldig land som Norge

Les videre